Tolkebistand

 

Beskrivelse

 

Har du svært ved dansk og skal du til lægen el. lign.’

En beboer tilbyder frivillig hjælp til tolkning, det er gratis. Det skal ses som et muligt alternativ til en professionel tolk.

 

Tid

 

 

Sted

 

 

Kontakt

Beboerrådgiver Channie, Tlf. 27616605

 

Praktiske oplysninger