Generalforsamlingen

En gang årligt afholdes den ordinære generalforsamling for alle beboere i Vejlby Vest. Her er der mulighed for at komme med forslag til afdelingen, stemme om hvem der skal være i bestyrelsen, høre årsberetningen og ikke mindst tage stilling til det kommende budget, som fastlægger huslejen det efterfølgende år.

Rent formelt:
– Alle beboere skal have en invitation inklusiv dagsorden 4 uger inden den ordinær generalforsamling
– Alle beboere kan fremsætte forslag til generalforsamlingen. Disse skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

De fast punkter på generalforsamlingen er som følger:

  • Valg af ordstyrer
  • Valg referent
  • Bestyrelsen eller formandens årsberetning
  • Fremlæggelse og vedtagelse af budgettet for næste år.
  • Afstemning om fremsatte beboerforslag
  • Valg til afdelingsbestyrelsen (4 det ene år, 5 det andet)
  • Valg af suppleanter