Afdelingsbestyrelsen, hvem er vi

Afdelingsbestyrelse er den demokratiske valgte ledelse af afdeling 37: Vejlby Vest.  Afdelingsbestyrelsens ansvarsområder spænder vidt. Lige fra igangsættelse af små projekter i afdelingen til de årlige budgetter til store renoveringer, er afdelingsbestyrelsen ofte er inde over, eller har ansvaret for at hvordan projekterne eller budgetterne i sidste ende skal udformes.

Rent formelt består afdelingsbestyrelsen af 9 beboere i Vejlby Vest. Hvert afdelingsbestyrelsesmedlem bliver valgt på den årlige general forsamling og sidder for 2 år af gangen.
Der bliver også valgt 2 suppleanter, som hver sidder et år af gangen.

Afdelingsbestyrelsen konstituere sig selv og har til enhver tid mulighed for at nedsætte udvalg for at gennemføre eller styre beboerprojekter.
Ud over de normale opgaver som budget, beboerforsalg og renoveringer, så har afdelingsbestyrelsen også ansvaret for de boligsociale indsatser, og har kontakten til den mere professionelle del af Alboa som understøtter alle afdelingerne via Ejendomsfunktionærene, udlejningen, inspektører, byggevejledere og mange flere funktioner.