Drivhuset, foreningen for børn og unge i Vejlby Vest

Formålet med foreningen er at støtte op om børn og unge i nærområdet

I 2016 blev aktiviteter for børn og unge skilt ud fra Fritidsklubben i Vejlvby Vest. Dette skete bl.a. fordi Århus kommune forlangte, at hvis vi skulle have tilskud til børn og unge aktiviteter, skulle disse aktiviteter ligge i en selvstændig forening. Vi dannede denne forening for at medvirke til, at vores børn og unge kunne få gode opvækstvilkår.

Der var stiftende generalforsamling den 25.feb. 2016 og der er siden denne dato kommet flere aktiviteter til.

På stiftende generalforsamling blev der vedtaget foreningsvedtægter, som ved generalforsamlingen i 2018 blev ændrret, idet det blev besluttet, at der også skulle vælges en næstformand.  Vedtægter

Bestyrelsen bliver valgt for 1 år ad gangen. Se bestyrelsen 

Vi samarbjeder meget med Channie (beboerrådgiveren), Line (fra Projekt B) og Marianne (fra Ung i Århus, SUB-middel koordinator) samt Klub Fri.

Vi vil gerne have, at flere ville engagere sig i foreningens aktiviteter og også komme med forslag til nye. Så meld jer, vi vil rigtig gerne have flere børn og unge med i foreningen og også flere støtter.

Vores aktiviteter i øjeblikket er:

Kulturklubberne afghanske, arabiskeog somaliske

Lektie Cafe

Lektieværksted

Drengeklub

Pigeklub

Fodbold

Arrangerer tur 1 gang om året til Djurs Sommerland