Submiddelkordinator

Min arbejdsfunktion i Ny- og Næringen er at koordinere, igangsætte og udføre aktiviteter, som er bevilget af SUB-midler. Derudover er jeg ansat i ”Ung i Aarhus” som pædagog i Ellevang-Vorrevang Fritidscenter. Dvs. jeg binder området sammen med de lokale Fritids- og Ungdomsklubber, som jeg samarbejder med om bl.a. nogle af de aktiviteter, jeres børn og unge bliver tilbudt. Hvis man går og drømmer om at gøre noget for områdets børn og unge, er der mulighed for at søge penge fra SUB-puljen. Ret endelig henvendelse til mig med spørgsmål – store som små!

 

Marianne Pedersen

Mobil nr. 41855947